De toekomst van Den Domp

De toekomst van Den Domp

Over de mogelijkheid dat Den Domp wordt verbouwd of zelfs helemaal wordt vernieuwd doen veel geruchten de ronde.

Komt het huidige gemeentehuis beschikbaar om te verbouwen of blijft Den Domp op de huidige locatie bestaan? Wat zijn de kosten voor verbouw of nieuwbouw en financiert de gemeente Haaren dat?

Kortom: er zijn nog veel onduidelijkheden die het bestuur van Den Domp graag uit de wereld heeft.

Locatie en Financiering

Onderzoek door Bureau Brink te Eindhoven heeft als uitkomst dat het huidige gemeentehuis minder geschikt is om te verbouwen tot gemeenschapshuis. De huidige locatie van Den Domp blijft bestaan.

In de programmabegroting 2020 van de gemeente Haaren hebben B en W vorig jaar een meerjaren investeringsvoorstel gedaan aan de gemeenteraad. Daarin was een investering van 4 miljoen Euro opgenomen ten behoeve van de gemeenschapsvoorzieningen in de vier dorpen. Daarvan was 1,5 miljoen Euro bestemd voor Den Domp, te besteden op de huidige locatie.

Formeel is hierover nog geen besluit genomen door de gemeenteraad. Het wordt een grote uitdaging om met dit bedrag de Haarense gemeenschapsvoorziening toekomstbestendig te maken.

Op 6 februari jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de lopende projecten/dossiers waarover afstemming zou moeten plaatsvinden met de verschillende ontvangende gemeenten. Het ‘realiseren van een duurzame gemeenschapsvoorziening in het dorp Haaren’ zal in overleg met de gemeente Oisterwijk worden uitgewerkt. Haaren kan dus niet meer zelfstandig beslissen over een toekomstige bijdrage aan Den Domp.

Oisterwijk in principe positief

Inmiddels is wel duidelijk dat de gemeente Oisterwijk in principe positief staat tegenover de broodnodige verbouwing van Den Domp maar het is ook bekend dat Oisterwijk met financiële problemen kampt.

Met de wethouders Van Hal van Haaren en Dankers van Oisterwijk is gesproken over de toekomst van Den Domp en de broodnodige verbouwing.

Het beleid van Den Domp is altijd geweest om op een flexibele wijze en vooral tegen zo laag mogelijke tarieven, zowel voor de ruimtes als voor de consumpties, een gemeenschapsvoorziening in Haaren in stand te houden. Dat betekent dat er geen ruimte is geweest om grote reserves op te bouwen.  Het is daarom ook niet verantwoord om (financiële) risico’s te lopen door het aangaan van leningen of een hypotheek om de noodzakelijke verbouwing zelf te financieren.

Voorstel voor verbouwing
De gemeenteraad van Haaren verwacht nu een voorstel voor VerNieuwbouw en heeft daarvoor een krediet beschikbaar gesteld. Daaraan wordt momenteel hard gewerkt. Er is overleg met architecten, grote gebruikers en partijen in de omgeving. Binnenkort zullen er meer concrete plannen beschikbaar zijn.

Den Domp gaat intussen door met waar het goed in is: het gastvrij en flexibel ondersteunen van vele soorten activiteiten voor gemiddeld zo’n 800 mensen die per week Den Domp bezoeken.

Bij Den Domp houden we vertrouwen, maar zekerheid over de middelen om te kunnen verbouwen is er nog niet.

Het bestuur van Den Domp

10-03-20