Corona toegangsbewijs niet verplicht voor dorps- en buurthuizen.

Belangrijk nieuws: het corona toegangsbewijs wordt niet verplicht voor dorps- en buurthuizen.

De reguliere buurthuisfuncties zijn en blijven vrij toegankelijk voor iedereen. Dat betekent dat ontmoeting, inloop, kleinschalige activiteiten gewoon door kunnen gaan. Alleen als er (primair) sprake is van horeca, een evenement of een culturele voorstelling, dan is het coronatoegangsbewijs verplicht. 

Vanochtend ontvingen we het definitief akkoord van het Ministerie VWS. 

Wij zijn blij dat hiermee veel van de onduidelijkheid verdwijnt en dat ontmoetingsplekken hiermee laagdrempelig en toegankelijk blijven voor alle buurtbewoners. Komende zaterdag gaan de maatregelen in. 

Vanaf 25 september 2021 is het Coronatoegangsbewijs niet verplicht in dorps – en buurthuizen. Dit betekent dat toegang tot een dorps – buurthuis niet onder de CTB-plicht vallen. Hieronder worden enkele functies nader toegelicht:

  • de bibliotheek(functie) is niet CTB-plichtig;
  • de georganiseerde en besloten dagbesteding is niet CTB-plichtig.
  • Ontmoetingsactiviteiten die die voor specifieke doelgroepen georganiseerd worden [kaarten, kienen, biljarten, vergaderen, tekenen en schilderen, handwerken etc. kan gewoon plaatsvinden.
  • Lunch- en kookactiviteiten voor kwetsbare groepen en bewegingslessen kunnen plaatsvinden zonder CTB.
  • Educatieve activiteiten zijn niet CTB-plichtig.

Annerie Smits