Vernieuwbouw

SGH / bestuur / bericht inzake stand van zaken vernieuwbouw Den Domp / 11 november 2021

Stand van zaken vernieuwbouw Den Domp

Afgelopen dinsdag 9 november is een vertegenwoordiging van de (vaste) gebruikers van Den Domp
bijgepraat over de stand van zaken rondom het verbouwen en/of vernieuwen van het
ontmoetingscentrum in Haaren. Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) heeft het
plan toegelicht om Den Domp deels te verbouwen en deels te vernieuwen. In september is dit plan
toegelicht aan wethouder Dankers die het als realistisch en haalbaar inschat. Naar aanleiding van
de enquête over het gemeentekantoor in Haaren laat de gemeente Oisterwijk een verkenning
uitvoeren naar de mogelijkheid om Den Domp daarin onder te brengen. Met SGH is afgesproken
om de uitkomst hiervan af te wachten.


Na een welkom door beheerder Annerie Smits heeft het bestuur van de Stichting
Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) uiteengezet welke stappen er in de afgelopen jaren zijn
gezet om te komen tot een plan om Den Domp toekomstbestendig te maken.

Het plan wat er nu ligt gaat uit van het grotendeels verbouwen van het huidige gebouw. Er zal vooral
sprake zijn van verschillende multifunctioneel te gebruiken ruimtes. Waarvan drie grotere ruimtes
die gezamenlijk om te vormen zijn tot een zaal.


Behoud authentieke gedeelte
Verder kent het plan 2 varianten, namelijk met en zonder behoud van de gevel van de oude
kleuterschool. Het SGH bestuur heeft een sterke voorkeur voor de variant waarbij het authentieke
gedeelte behouden kan blijven.
Gemeente Oisterwijk heeft vorige week haar begroting voor 2022 vastgesteld. Hierin is rekening
gehouden met een investering en afschrijvingskosten voor het toekomstbestendig maken van Den
Domp.


Toekomstbestendig gemeenschapshuis

SGH is ervan overtuigd dat uitvoering van het vernieuwbouw plan van Den Domp leidt tot een
toekomstbestendig gemeenschapshuis waarmee de activiteiten van ‘gisteren, vandaag en morgen’
op een verantwoorde wijze kunnen worden ondersteund.

Dit plan is in september toegelicht aan wethouder Dankers. Het SGH bestuur ontving van hem
complimenten, met name voor het feit dat in het plan een bezuiniging aan vierkante meters is
gerealiseerd, zonder afbreuk te doen aan de ruimtes die de gebruikers van Den Domp nodig hebben,
waarmee het plan realistisch en haalbaar is geworden.[ Noot: nadere informatie te verkrijgen bij Maarten van Dijck, voorzitter SGH,

maartenvandijck@gmail.com
of 06 5151 6657 ]