Huisregels

Iedereen is welkom

Wij verwachten dat onze bezoekers en vrijwilligers:

  • Goed naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten
  • Zich respectvol opstellen tegenover alle bezoekers
  • Zorgvuldig omgaan met andermans eigendommen
  • Door bezoekers of gebruikers veroorzaakte schade in of aan het gebouw wordt altijd verhaald op de veroorzaker. Indien er sprake is van opzet zal aangifte worden gedaan bij de politie.
  • De ruimtes schoon en opgeruimd achterlaten
  • Hun bijdrage leveren aan een goede sfeer
  • Zich houden aan de wettelijke regels betreffende alcoholgebruik drugsgebruik en roken.
  • Het meebrengen en nuttigen, zonder toestemming, van eigen eten of drinken is niet toegestaan.
  • De aanwijzingen en verzoeken van de beheerder en gastvrouwen en –heren opvolgen.
  • Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies of diefstal/beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het schenden van deze regels kan leiden tot het weigeren van toegang tot het gebouw van Den Domp. De beheerder, medewerkers en gastheren en – vrouwen mogen maatregelen nemen om de goede gang van zaken te handhaven.