Huisregels

Iedereen is welkom

Wij verwachten dat onze bezoekers en vrijwilligers:
Goed naar elkaar luisteren en elkaar laten uitpraten
Zich respectvol opstellen tegenover alle bezoekers
Zorgvuldig omgaan met andermans eigendommen
Door bezoekers of gebruikers veroorzaakte schade in of aan het gebouw wordt altijd verhaald op de veroorzaker. Indien er sprake is van opzet zal aangifte worden gedaan bij de politie.
De ruimtes schoon en opgeruimd achterlaten
Hun bijdrage leveren aan een goede sfeer
Zich houden aan de wettelijke regels betreffende alcoholgebruik drugsgebruik en roken.
Het meebrengen en nuttigen, zonder toestemming, van eigen eten of drinken is niet toegestaan.
De aanwijzingen en verzoeken van de beheerder en gastvrouwen en –heren opvolgen.
Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijke schade, verlies of diefstal/beschadiging van persoonlijke eigendommen.

Het schenden van deze regels kan leiden tot het weigeren van toegang tot het gebouw van Den Domp. De beheerder, medewerkers en gastheren en – vrouwen mogen maatregelen nemen om de goede gang van zaken te handhaven.
Aan onze jonge bezoekers: