Bestuur

De Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren werd opgericht in 1976 en heeft als statutaire doelstelling de exploitatie en het beheer van Den Domp.

Beheerder is mw Annerie Smits-Van Haaren. Zij wordt bijgestaan door enkele collega’s en een aantal enthousiaste vrijwilligers.

Het (onbezoldigde) stichtingsbestuur bestaat uit de volgende leden:

dhr Maarten van Dijck voorzitter
mw Lilian van Schaik secretaris
dhr Anton van de Ven penningmeester
mw Anita van Poppel algemeen bestuurslid
dhr Frans Smoorenburg bestuurslid personeelszaken