Activiteiten

Handwerken
Bridgen
Biljart
Kaarten [rikken]

Wandelen
Sprekershoek
Ouderentoneel

Op maandagmiddag van 13.30 – 17.00 uur
Op maandag,donderdagmiddag

1 x per 2 weken op dinsdagmiddag

 Yoga Op maandagmorgen, maandagavond, dinsdagavond en donderdagmorgen
St. Liduina
Repetitie
Diverse uitvoeringen en optredens per jaar
iedere dinsdagavond
Haarense Revue
Toneelvereniging
Muzieklessen Drum Vrijdagmiddag
Bridgeclub 2000 uit Haaren Op woensdagavond van 19.45-23.15 uur
Bridgeclub Haaren Op Vrijdagmiddag van 13.30 – 17.00 uur
Gilde
Dansen
Yoga
Linedance Maandagavond
Tekenen en schilderen
Lees en Boekenclub Bibliotheek Iedere ochtend vanaf 10.00 uur
Fotoclub
Bijeenkomst dirigenten
Contour de Twern
Samen eten “Aan Tafel” 1 x per maand op woensdagavond of donderdagavond
Sinterklaas
Carnaval
Pinkstermarkt